Distincions

Lidera l’equip BMe global engineering Eduard Bonmatí i Lladó, enginyer de camins, canals i ports, i arquitecte tècnic. Ha estat el guanyador del primer premi nacional dels IX-PREMIS CELSA-2009 al millor treball en la enginyeria estructural, arquitectura i construcció, pel projecte d’enginyeria: “Nova Terminal de l’aeroport Girona-Costa Brava, horitzó 2.020”.

Ha estat professor associat a la Universitat de Girona des de 1990 fins 2010 i professor de master a la Universitat Ramon Llull al període 2010 a 2014. Ha impartit classes d’Urbanisme, C.A.D., Oficina Tècnica i Projectes, Construcció Industrial i Estructures de Formigó. Realitza tasques investigadores en la enginyeria del formigó estructural en col·laboració amb les Universitats de Girona (UdG) i Politècnica de Catalunya (UPC). Membre de l’associació Científic-Tècnica del Formigó Estructural (ACHE), i de l’associació Espanyola d’enginyeria Sísmica, (AEIS).