Enginyeria civil

• Projectes d’infraestructures viàries, portuàries i aeroportuàries.
• Projectes d’infraestructures de transport i mobilitat.
• Estudis de traçat.
• Projectes d’infraestructures i serveis urbans.
• Projectes de ponts, viaductes i passeres.
• Plans d’ordenació del territori: directors, generals, parcials i especials.
• Projectes d’execució d’urbanitzacions.
• Gestió urbanística i gestió de projecte.
• Treballs de seguretat de grans infraestructures.
• Estudis ambientals.
 

Alguns dels nostres projectes: