I+R+D

 

I: INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 
R: RECERCA
D: DESENVOLUPAMENT

• Projectes d’espais sostenibles 
• Projectes I+R+D d’enginyeria de la construcció
• Projectes I+R+D d’enginyeria del terreny
• Projectes I+R+D d’enginyeria sísmica
• Projectes I+R+D d’enginyeria estructural
• Estudis de reutilització de residus en la construccióAlguns dels nostres projectes d'I+R+D: