Empresa

En moments com els actuals, en que els ciutadans són cada cop més sensibles cap a les infraestructures, a la mobilitat i a l’espai públic, i les grans empreses d’àmbit industrial són més sensibles al seu creixement amb sostenibilitat i contenció econòmica, BMe global engineering desenvolupa els seus treballs d’enginyeria a partir de la experiència d’equip pluridisciplinar.

L’equip tècnic neix l’any 1988 amb un treball continuat a l’enginyeria urbana, l’edificació residencial i industrial fins l’actualitat. Al mateix temps, des del 1993, hi ha una formació continuada en l’enginyeria civil, en les seves vessants de grans infraestructures, enginyeria de la construcció, geotècnia, hidràulica, transports, ports, ...... culminant amb l’ENGINYERIA GLOBAL, que marca definitivament la trajectòria professional de tot l’equip.

BMe global engineering aspira a contribuir al creixement econòmic i sostenible del territori on desenvolupa els seus treballs i de les grans corporacions empresarials que assessora tècnicament. Tot això amb un marcat respecte al medi ambient i protecció paissagistica del territori.